ห้องเรียนออนไลน์ Classroom

รงเรียนโพนทองวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
http://cro.ptwy.ac.th

แนวทางการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน

  • ประชาสัมพันธ์ไปถึงนักเรียนทุกคนนะครับ เมื่อนักเรียนได้รับ เมลล์ประจำตัวนักเรียนเรียบร้อยเแล้ว ให้นักเรียนทุกคนเข้าตามขั้นตอนตามรูปภาพดังนี้นะครับ ที่สำคัญนักเรียนจะต้องเลือกบทบาทของนักเรียนให้ถูกต้องนะครับ หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือเข้าไม่ได้ หรือติดตั้ง Classroom ใน โทรศัพท์ไม่ได้ ให้ติดต่อมายังงานคอมพิวเตอร์ 081-9759300 & 083-6494944 &
    086-5953479 หรือ email: admin@ptwy.ac.th & LinID:vudgood

  • การติดตั้ง App Classroom ในโทรศัพท์ ถ้าหากใช้ iso ก็ไปที่ App store แล้วพิมพ์ค้นหา คำว่า Classroom แล้วทำการติดตั้ง

  • การติดตั้ง App Classroom ในโทรศัพท์ ถ้าหากใช้ Android ก็ไปที่ Play store แล้วพิมพ์ค้นหา คำว่า Classroom แล้วทำการติดตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง